Enter your keyword

Polityka prywatności i cookies

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz.922 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz.1907 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) w celach reklamowych, marketingowych i handlowych przez Siscom Didyk Siwek s.c. z siedzibą w Gdańsku (Polska) przy ul. Bysewskiej 30 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem/am poinformowany/a o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.

Oświadczam, iż Siscom Didyk Siwek s.c. z siedzibą w Gdańsku (Polska) przy ul. Bysewskiej 30, poinformowała mnie o tym że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Piotr Siwek oraz Sebastian Didyk przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Siscom Didyk Siwek s.c. z siedzibą w Gdańsku (Polska) przy ul. Bysewskiej 30,

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celach reklamowych, marketingowych i handlowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 ppkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.);

3) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

4) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO)

6) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wysłania treści reklamowych, marketingowych oraz handlowych przez Siscom Didyk Siwek s.c. z siedzibą w Gdańsku (Polska) przy ul. Bysewskiej 30.